CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

SunStore tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách hang. Chính sách này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website https//sunstorevn.com/ 

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng nhằm mục đích:

– Xử lý đơn đặt hàng

– Cung cấp thông tin sản phẩm khuyến mãi, tiếp thị đến cho khách hàng;

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;

– Liên hệ giải quyết các vấn đề của khách hàng:

SunStore cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp 1 luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để SunStore cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách | hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần | thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển…) Ngoài các trường hợp nêu trên, SunStore sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong 1 trường hợp này, SunStore cam kết chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. PHẠM VỊ THU THẬP THÔNG TIN

– Họ và tên 

– Điện thoại

– Email

– Địa chỉ nhận hàng

Địa chỉ nhận hàng Chúng tôi cần quý khách hàng đảm bảo cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân. Trường hợp khách hàng thay đổi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ về bộ phận chăm sóc khách hàng tại email: support@sunstorevn.com để chỉnh sửa bổ sung theo cấu trúc: Tiêu đề: Tên khách hàng – Số điện thoại liên lạc. Nội dung: Thông tin khách hàng cần thay đổi Sau khi tiếp nhận, bộ phận Chăm sóc khách hàng của SunStore sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành chỉnh sửa thông tin cho Khách hàng để đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng.

Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.